Service och programmering

Tillverkare av elhockeystolen är IMMO A/S, Vejle Danmark

Programmering av parametrar på Elhockeystol

https://www.dropbox.com/sh/vkvlx46f5iscyzc/AADH39sngo0pjWKj-coQUfDga?dl=0


PG Drives Technology Mobility PC Programmer README ISSUE File - Manufacturing