Service och programmering

Bilder från tillverkaren av elhockeystolen - IMMO A/S, Vejle Danmark


  • Allan Ö. Johansen
    Försäljnings- och exportchef

  • Henrik
    Tekniker och montör av Elhockey-stolen

Programmering av parametrar på Elhockeystol

https://www.dropbox.com/sh/vkvlx46f5iscyzc/AADH39sngo0pjWKj-coQUfDga?dl=0


Felsökningsschema för ElHockeystolen (PDF)