Service och programmering

Bilder från tillverkaren av elhockeystolen - ub-let a/s, vejle danmark


  • Allan Johansen
    Delägare UB-Let A/S
    Försäljningschef

  • Henrik
    Tekniker och montör av Elhockey-stolen

Programmering av parametrar på Elhockeystol

https://www.dropbox.com/sh/vkvlx46f5iscyzc/AADH39sngo0pjWKj-coQUfDga?dl=0


Felsökningsschema för ElHockeystolen (PDF)